Site banner

Hội trại tuổi trẻ anh hùng bảo vệ tổ quốc năm 2017 xã Mỹ Thạnh

Hòa cùng không khí sôi nổi tiễn đưa các thanh niên lên đường nhập ngũ trong toàn huyện. Tại xã Mỹ Thạnh đã tổ chức Hội trại “Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc” vào ngày 11 tháng 2 năm 2017  để tiễn đưa 8 thanh niên lên đường nhập ngũ. Tại Hội trại diễn ra các hoạt động với nhiều hình thức phong phú tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên thanh niên  như: nói chuyện chuyên đề, giao lưu với diễn giả nhân chứng sống để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ lồng ghép với lễ tiễn đưa tuyên dương thanh niên tình nguyện gắn với chương trình tuyên truyền ca khúc cách mạng tập trung chủ đề ca ngợi “Anh bộ đội cụ Hồ” về Đảng về Đoàn về quê hương đất nước. Thông qua Hội trại, nhằm củng cố niềm tin phát huy trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Khẳng định vai trò của tuổi trẻ hôm nay quyết tâm học tập, noi gương tinh thần thế hệ thanh niên đi trước và những tấm gương anh hùng trẻ tuổi./.

Tin khác