Site banner

Ủy ban nhân dân xã tổ chức giỗ tổ Hùng Vương

Sáng ngày 5 tháng 4 năm 2017, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức Giỗ tổ Hùng vương năm 2017 tại Đình Mỹ Thạnh. Ông Nguyễn Hoàng Thái – Huyện Ủy viên – Bí thư Đảng ủy xã, ông Ngô Tấn Quyền – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bà Phan Thị Ngọc Rí – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, ông Bùi Văn Chiến – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã – Trưởng Ban tổ chức Lễ giỗ cùng các ban ngành đoàn thể xã ấp và đông đảo người dân đến dự. Giỗ tổ Hùng Vương được Đảng và Nhà nước quy định là một trong những ngày lễ lớn của dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” biết ơn sâu sắc các vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và bảo tồn phát huy di sản văn hóa dân tộc. Qua buổi lễ nhằm ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ra sức học tập rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động lễ hội, tạo dấu ấn quan trọng trong đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân đối với các hoạt động Lễ giỗ Hùng Vương, từng bước trở thành nếp sinh hoạt văn hóa cho người dân tại địa phương./.

Tin khác