Site banner

Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với Ban Chấp hành Hội người cao tuổi

Sáng ngày 01 tháng 6 năm 2017, tại Phòng họp Ủy ban nhân dân xã. Ban thường vụ Đảng uỷ xã Mỹ Thạnh với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hoàng Thái – Huyện uỷ viên – Bí thư Đảng uỷ xã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội người cao tuổi xã Mỹ Thạnh. Sau khi nghe đồng chí Huỳnh Hoàng Nghĩa, Chủ tịch Hội người cao tuổi báo cáo kết quả hoạt động của hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Ban chấp hành Hội người cao tuổi và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy.

đông chí Nguyễn Hoàng Thái (đứng) phát biểu kết luận chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thái – Huyện uỷ viên – Bí thư Đảng uỷ xã phát biểu kết luận chỉ đạo: đánh giá cao vai trò của từng thành viên trong Ban Chấp hành trong thời gian qua đã phối hợp tốt với các cơ quan, tổ chức hữu quan chăm lo kịp thời các chế độ chính sách đối với người cao tuổi; tuy nhiên trong thời gian tới cần cũng cố về mặt tổ chức, đẩy mạnh công tác vận động phát triển hội viên đạt 90%, đặc biệt là địa bàn ấp Chợ, Căn cứ tỷ lệ phát triển hội viên còn thấp; thường xuyên theo dõi biến động hội viên nhằm xác định chính xác số lượng; đa dạng hóa các hình thức vận động quỹ toàn dân chăm sóc người caao tuổi; quan tâm và phản ánh kịp thời những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị gia đình ngược đãi, tham gia tốt các phong trào của địa phương, luôn gương mẫu đi đầu trong việc giáo dục người thân trong gia đình tham gia bảo vệ môi trường cũng như sinh hoạt tổ nhân dân tự quản góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới./.

Tin khác