Site banner

Ban Thường vụ Hội phụ nữ Huyện Giồng Trôm kiểm tra công tác hội phụ nữ xã Mỹ Thạnh 6 tháng đầu năm 2017

Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2017, tại phòng họp Ủy ban nhân xã, Ban thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Giồng Trôm có buổi kiểm tra chuyên đề và thực hiện quản lý, sử dụng tài chính các nguồn vốn vay của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Mỹ Thạnh 6 tháng đầu năm 2017. Bà Phạm Thị Thu Trang – Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Giồng Trôm làm Trưởng đoàn, ông Phạm Thanh Diễn – Phó bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, bà Võ Kim Hoàng – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Mỹ Thạnh cùng các thành viên trong Ban chấp hành Hội và tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn đến tham dự. 

Quang cảnh buổi kiểm tra (ảnh Hiếu Ân)

Qua buổi kiểm tra bà Phạm Thị Thu Trang – Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện nhận xét: tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017 của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Mỹ Thạnh và tập trung thực hiện một số vấn đề cơ bản sau: triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Hội Liên hiệp phụ nữ trung ương; rà soát lại chỉ tiêu giao ước thi đua năm 2017; thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển Đảng viên trong hội viên phụ nữ; nâng chất và nhân rộng các mô hình hiện có của Hội; củng cố các hoạt động của chi tổ hội theo kế hoạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện ; thực hiện 2 nội dung thi đua đặc thù: tuyến đường xanh-sạch- đẹp không có rác ở ấp Bến Đò và tổ phụ nữ cao tuổi ở ấp Cái Chốt; hướng dẫn các tổ hội thành lập các loại sổ sách theo đúng biểu mẫu; tập trung khai thác quản lý các nguồn vốn vay và hỗ trợ cho phụ nữ sử dụng đúng mục đích có hiệu quả nhằm phát triển kinh tế địa phương. Bên cạnh đó cần khắc phục một số hạn chế như: trong báo cáo cần nêu rõ số liệu để minh họa cụ thể hơn; chất lượng họp chi tổ hội chưa đạt kết quả cao; việc nâng chất các hoạt động của chi hội còn chậm thực hiện; cập nhật hồ sơ sổ sách các chi hội chưa đầy đủ; cần bổ sung và lưu trữ đầy đủ hồ sơ của hộ vay vốn, phải có giải pháp cụ thể để xử lý nợ quá hạn./. 

Tin khác