Site banner

Hội đồng nhân dân xã Mỹ Thạnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 5

Sáng ngày 29 tháng 6 năm 2017, tại Hội trường nhà văn hóa xã Mỹ Thạnh, Hội đồng nhân dân xã Mỹ Thạnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 5. Đến tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Thanh Khoa – Phó ban pháp chế Hội đồng nhân dân Huyện, đại biểu Hội đồng nhân Huyện đơn vị Mỹ Thạnh – Phong Nẫm, ông Phạm Thanh Diễn – Phó bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, ông Ngô Tấn Quyền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cùng đại biểu ban ngành đoàn thể xã, đại diện cử tri ấp Bến Đò và ấp Cái Chốt và sự có mặt của 21/27 đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp

          Tại kỳ họp lần thứ 5, khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2020 các đại biểu được nghe Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; tờ trình về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016; tờ trình điều chỉnh, bổ sung dự toán thu-chi ngân sách năm 2017; tờ trình về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017; báo cáo thẩm tra các tờ trình của Ban Kinh tế-xã hội HĐND xã; thông báo của Ban Thường trực UBMTTQ xã tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến kiến nghị đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân; tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân về chương trình giám sát năm 2018 và tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân; báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tổng hợp các ý kiến thảo luận của tổ đại biểu và ý kiến kiến nghị của cư tri trước kỳ họp; báo cảo giải trình của Ủy ban nhân dân về các ý kiến thảo luận của tổ đại biệu và giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri. Kỳ họp lần này có 03 ý kiến chất vấn xung quanh cac nội dung như: giải pháp để thực hiện đạt 4 tiêu chí nông thôn mới; công tác hòa giải cơ sở và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; định hướng ổn định và duy trì đàn heo trong thời gian tới. Các ý kiến chất vấn cơ bản được Chỉ tịch trả lời thỏa đáng. Kỳ họp lần này cũng thông qua các nghị quyết gồm: Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế  - xã hội 6 tháng cuối năm 2017; nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2016; nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán thu chi ngân sách năm 2017; nghị quyết danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017; nghị quyết quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân xã; nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018./.

Tin khác