Site banner

Đại hội công đoàn cơ sở xã Mỹ Thạnh nhiệm kỳ 2017-2022

Sáng ngày 6 tháng 7 năm 2017, tại Hội trường nhà văn hóa xã Công đoàn cơ sở xã Mỹ Thạnh long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022. Ông Lê Phát Triển – Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Giồng Trôm, ông Phạm Thanh Diễn – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, ông Ngô Tấn Quyền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bà Ngô Mộng Quyên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng 37/46 đại biểu chính thức về tham dự. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng điều hành của Chính quyền, Công đoàn cơ sở xã Mỹ Thạnh đã tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, Nghị quyết Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 – 2017 trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định, kinh tế địa phương phát triển, đời sống xã hội được cải thiện thu nhập bình quân đầu người đến năm 2017 là 37,2 triệu đồng/người/năm, nhiều cơ sở hạ tầng và các công trình giao thông nông thôn địa phương tiếp tục hoàn chỉnh, phát huy hiệu quả phong trào “Đồng khởi mới”, việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đai hóa đất nước”, Kết luận số 62 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội” có nhiều chuyển biến.

ông Phạm Thanh Diễn, Phó Bí thư Thường trực phát biểu chỉ đạo đại hội

Ban chấp hành công đoàn ra mắt hạ quyết tâm

ông Lê Phát Triển, Chủ tịch liên đoàn lao động trao giấy khen của LĐLĐ huyện cho 02 cá nhân

bà Phan Thị Ngọc Rí, Chủ tịch công đoàn trao giấy khen cho cá nhân

          Nhiệm kỳ qua Công đoàn cơ sở xã không ngừng đổi mới nội dung hình thức và các biện pháp tổ chức vận động cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn phát huy tính dân chủ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao trình độ học vấn chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm trong công tác. Phát động Công đoàn viên chấp hành nội quy, quy chế, quy định của cơ quan đơn vị có liên quan đến đoàn viên và người lao động như: quy chế văn hóa công sở, thực hiện làm việc theo ISO 9001-2008, tham gia tốt cải cách hành chính tại bộ phận một cửa, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí và các tệ nạn xã hội đồng thời tham gia xây dựng Đảng chính quyền trong sạch vững mạnh. Kết quả hoạt động từ thiện xã hội trong những năm qua cũng được Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và cán bộ công chức nhiệt tình hưởng ứng đã vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tặng 4.589 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn tổng trị giá trên 700 triệu đồng, được Liên đoàn lao động Tỉnh hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho công đoàn viên ở ấp Bến Đò, hỗ trợ vay vốn cho công đoàn viên an tâm sản xuất từ nguồn vốn vay của huyện và các nguồn quỹ khác. Hoạt động văn hóa thể dục thể thao từng bước nâng lên, chương trình xây dựng và nâng chất đô thị loại V, xây dựng nông thôn mới và phong trào xây dựng đời sống văn hóa được quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng, chất lượng giáo dục đào tạo được quan tâm, công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ cơ sở và qui chế dân chủ cơ quan, quốc phòng an ninh được giữ vững. Đại hội lần này đã bầu 5 thành viên vào Ban chấp hành Công đoàn cơ sở xã. Bà Phan Thị Ngọc Rí tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Mỹ Thạnh nhiệm kỳ 2017 – 2022./.

Tin khác