Site banner

Tập huấn công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình năm 2017 cho cán bộ các ngành, đoàn thể xã

Sáng ngày 24 tháng 7 năm 2017, tại Hội trường Nhà văn hóa xã Mỹ Thạnh, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bến Tre phối hợp Trung tâm Dân số Huyện Giồng Trôm tổ chức lớp tập huấn về công tác Dân số Kế hoạch hóa gia đình cho cán bộ ban ngành đoàn thể cấp xã năm 2017 bao gồm: (Mỹ Thạnh, Lương Hòa, Lương Quới, Phong Nẫm, Phong Mỹ, Lương Phú, Thuận Điền). Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe ông Nguyễn Văn Lắng – Chuyên viên phòng truyền thông Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bến Tre tập huấn các vấn đề về: Quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước về Dân số Kế hoạch hóa gia đình; cung cấp thông tin về mất cân bằng giới tính khi sinh và các qui định của pháp luật có liên quan đến vấn đề lựa chọn giới tính thai nhi. Qua lớp tập huấn, nhằm giúp cán bộ ban ngành đoàn thể các xã đẩy mạnh công tác truyền thông vận động và truyền thông chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới, giá trị con trai, con gái như nhau; hệ lụy của việc lựa chọn giới tính thai nhi tới chuẩn mực đạo đức xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước hiện tại và tương lai trong mọi tầng lớp nhân dân. Tăng cường quản lý giám sát các cơ sở cung cấp dịch vụ có kỹ thuật xác định giới tính thai nhi sớm. Kiểm tra phát hiện và xử phạt nghiêm đối với những cá nhân tổ chức vi phạm Pháp lệnh Dân số, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới và các quy định của pháp luật nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi./.

Tin khác