Site banner

Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện kiểm tra nâng chất xã văn hóa Mỹ Thạnh

Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa huyện Giồng Trôm vừa đến xã Mỹ Thạnh kiểm tra nâng chất xã văn hóa vào ngày 5/7/2017. Thời gian qua, các tiêu chí nâng chất xã văn hóa Mỹ Thạnh đều có nâng lên về chất lượng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35,3 triệu đồng/người/năm, lưới điện phủ kín 6/6 ấp với tỷ lệ sử dụng điện đạt 99,92%. Trên 80% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa hàng năm; trên 65% hộ gia đình văn hóa 3 năm liên tục trở lên. Trên 80% hộ gia đình cải tạo vườn tạp, xây dựng mô hình “vườn xanh – sạch – đẹp – hiệu quả”. 6/6 ấp duy trì tụ điểm văn hóa gia đình và 6 câu lạc bộ gia đình bền vững. Thực hiện tốt nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Tuy nhiên, xã cũng còn hạn chế về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, khó khăn trong thực hiện tiêu chí về nhà văn hóa, khu thể thao ấp, xây dựng hố xí tự hoại, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định. Qua kiểm tra xã Mỹ Thạnh được đánh giá nâng chất dạng tốt. Đoàn, yêu cầu trong thời gian tới, xã Mỹ Thạnh cần tập trung thực hiện những công việc như: rà soát kỹ các tiêu chí, xác định các tiêu chí còn hạn chế để ra kế hoạch nâng chất cụ thể; phát huy rộng rãi vai trò thực hiện của nhân dân; thực hiện tốt công tác phối hợp đồng bộ, thống nhất từ xã xuống ấp, giữa các ngành đoàn thể, đảm bảo phát huy hiệu quả cao trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa./.

Tin khác