Site banner

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Sáng ngày 15 tháng 8 năm 2017, Đảng ủy xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thái – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Phạm Thanh Diễn – Phó bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, đồng chí Ngô Tấn Quyền – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cùng tất cả cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách và đảng viên toàn Đảng bộ đến tham dự.

đồng chí Nguyễn Hoàng Thái, Bí thư Đảng ủy triển khai nghị quyết

 Tại buổi hội nghị tất cả đảng viên được nghe đồng chí Nguyễn Hoàng Thái – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy xã triển khai các nội dung: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; và Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Qua Hội nghị nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và trong nhân dân, để có sự thống nhất cao về nhận thức hành động nhanh chóng đưa 3 Nghị quyết quan trọng vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra./. 

Tin khác