Site banner

Hội thảo triển khai quy chế hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển phụ nữ phát triển kinh tế

Chiều ngày 6 tháng 10 năm 2017, tại hội trường Nhà văn hoá xã Mỹ Thạnh, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức buổi Hội thảo triển khai quy chế hoạt động cho các ban ngành đoàn thể xã ấp và 50 hội viên phụ nữ của xã. Tại buổi hội thảo các đại biểu được bà Nguyễn Thị Thu Ba – Giám đốc Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre trình bày 3 nội dung gồm: Giới thiệu về Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre; những qui định về hoạt động tín dụng – tiết kiệm của Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và nhiệm vụ, trách nhiệm từng cấp. Buổi hội thảo nhằm mục đích hướng tới bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ hỗ trợ vốn và hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp cho những hộ nghèo, hộ thu nhập thấp, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã có điều kiện phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện chủ trương kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo hàng năm, xây dựng nông thôn mới, nâng cao vị thế phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội./.

Quang cảnh buổi hội thảo

Tin khác