Site banner

Mặt trận Tổ quốc xã triển khai Kế hoạch tổ chức ngày hội đai đoàn kết toàn dân tộc 18/11/2017

Chiều ngày 26 tháng 10 năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Thạnh triển khai kế hoạch tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017). Ông Ngô Tấn Quyền – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bà Ngô Mộng Quyên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng ban ngành đoàn thể xã ấp đến tham dự.

Quang cảnh cuộc họp (ảnh Hiếu Ân)

Thời gian tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” diễn ra từ ngày 08 tháng 11 năm 2017 đến ngày 15 tháng 11 năm 2017. Tổ chức một số hoạt động trước ngày hội như: thăm và tặng quà gia đình chính sách, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ, các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Phần hội khuyến khích các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian mang đậm nét truyền thống của địa phương. Hình thức tổ chức ngày hội phải đa dạng, phong phú, tạo không khí thi đua thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Nội dung tuyên truyền về lịch sử truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với những kết quả công tác xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước./.

Tin khác