Site banner

Ủy ban nhân dân xã triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới

Ngày 08 tháng 3 năm 2018, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018. Ông  Nguyễn Hoàng Thái – Bí thư Đảng ủy xã, ông Ngô Tấn Quyền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bà Ngô Mộng Quyên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng ban ngành đoàn thể xã ấp đến tham dự.

Năm 2018, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Mỹ Thạnh huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện đồng bộ có hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, đảm bảo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân được thụ hưởng”. Theo kế hoạch, đối với 12 tiêu chí nông thôn mới đã đạt cần tiếp tục nâng chất; đối với các tiêu chí phấn đấu đạt vào cuối năm 2018 bao gồm: tiêu chí số 11: Hộ nghèo; tiêu chí số 14: Giáo dục và đào tạo và 04 chỉ tiêu trong tiêu chí số 17: Môi trường và an toàn thực phẩm thì có kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên; đối với các tiêu chí còn lại chưa đạt tiếp tục tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia đầu tư xây dựng , phân bổ hợp lý nguồn lực thực hiện có hiệu quả việc sử dụng nguồn lực theo hướng chỉnh trang làm tiền đề cho những năm tiếp theo thực hiện đúng định hướng quy hoạch./.

Tin khác