Site banner

Ban chấp hành xã đoàn Mỹ Thạnh mở lớp cảm tình đoàn năm 2018

Sáng ngày 18 tháng 3 năm 2018, tại Hội trường Nhà văn hóa xã, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Mỹ Thạnh tổ chức Lớp cảm tình đoàn năm 2018 cho 89 học sinh trường Trung học cơ sở Phạm Viết Chánh. Tại lớp cảm tình đoàn lần này, các em học sinh được hướng dẫn 3 nội dung chính gồm: Một số vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam; một số vấn đề cơ bản về Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Phấn đấu để trở thành người đoàn viên. Qua lớp bồi dưỡng cảm tình đoàn, tổ chức đoàn cơ sở mong muốn các em: tích cực học tập rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, có đủ khả năng để cống hiến và trưởng thành; tích cực trong lao động sản xuất; trung thành với Tổ quốc sẳn sàng làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động phong trào phấn đấu trở thành người thanh niên gương mẫu./.

Tin khác