Site banner

Đại hội Chi bộ ấp Căn cứ nhiệm kỳ 2018-2020

Chiều ngày 09 tháng 4 năm 2018, Chi bộ Căn Cứ xã Mỹ Thạnh tố chức Đại hội nhiệm kỳ 2018-2020. Ông Ngô Tấn Quyền – Phó bí thư – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bà Võ Thế Trang Đền – Cán bộ Huyện phụ trách Chi bộ Căn Cứ cùng tất cả đảng viên về tham dự. Nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ  luôn được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng bộ xã và sự đoàn kết thống nhất cao của hệ thống chính trị trong ấp đã tạo điều kiện giúp chi uỷ, chi bộ lãnh chỉ đạo nhân dân thực hiện Nghị quyết của Đảng cấp trên, của chi bộ đạt kết quả khá cao. Đảng viên trong chi bộ luôn sâu sát, gần gũi với quần chúng nhân dân nên việc xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện luôn được sự đồng thuận trong nhân dân, tạo một xã hội đồng thuận để cùng tham gia xây dựng xóm ấp ngày một khang trang tạo cho ấp có bộ mặt văn hoá mới, chuẩn bị tốt trong cuộc vận động xây dựng xã Mỹ Thạnh đô thị trong tương lai. Thực hiện Chỉ thị số 10 và Hướng dẫn số 09 Trung ương “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Theo đó, Chi bộ ấp Căn Cứ đã thực hiện nghiêm túc, đảng viên nhận thức được vai trò vị trí quan trọng và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng đảng viên. Việc đổi mới hình thức nội dung sinh hoạt chi bộ đã tạo cho chi ủy chi bộ phải nhạy bén, nhanh nhạy trong việc xây dựng chương trình công tác hàng tháng cho chi bộ thực hiện, các đảng viên trong chi bộ phải phấn đấu để  thực hiện nhiệm vụ được phân công tham gia đóng góp ý kiến, kinh nghiệm trong quá trình công tác giúp chi ủy lãnh đạo tốt việc thực hiện Nghị quyết một cách nhanh gọn, không kéo dài thời gian mà kết quả đạt được cao hơn. Trong nhiệm kỳ,  xây dựng 02 căn nhà tình thương, giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo, vận động nhân dân tham gia xây dựng giao thông nông thôn trong xóm, ấp 100% đường vào tổ được pê tông, nâng cấp 2000m, xây dựng mới và nâng cấp cống thoát nước trên1000m, 90% ngõ hẻm có đèn chiếu sáng, 95% hộ sử dụng nước máy, 90% hộ có hố xí tự hoại và hơn 90% số hộ gia đình tham gia đóng phí xử lý rác thải. Ngoài ra, trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự ổn định, phát triển kinh tế nông nghiệp, chăn nuôi còn gặp nhiều khó khăn do giá cả và thời tiết, dịch bệnh, từ đó phát triển chậm, kinh doanh dịch vụ thương mại còn nhỏ lẻ chưa tập trung, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư chưa gắn với giải quyết việc làm và môi trường.

Nhiệm kỳ 2018-2020, Chi bộ tổ chức tuyên truyền học tập, quán triệt Nghị quyết trong toàn đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Quan tâm chú trọng việc tạo nguồn để bồi dưỡng phát triển đảng viên phấn đấu trong nhiệm kỳ tới phát triển 2-3 đảng viên. Kiểm tra đảng viên chấp hành 100% Đảng viên gắn với việc tiếp tục thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,  phổ biến triển khai đến đoàn thể và quần chúng nhân dân thực hiện. Tại Đại hội lần này đã bầu Chi ủy chi bộ gồm 3 thành viên đồng chí Trần Thị Thanh Trúc tái đắc cử Bí thư Chi bộ Căn Cứ nhiệm kỳ 2018-2020./.

Tin khác