Site banner

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Thành phần hồ sơ: 

Trình tự thực hiện:

1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.

2. Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận của câu lạc bộ thể thao cơ sở.

Bước 3. Trong thời hạn 7 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ra quyết định công nhận.

Bước 4. Đến hẹn, cá nhân (tổ chức) đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã nhận kết quả.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã

Thành phần hồ sơ:

1. Quyết định thành lập

2. Danh sách Ban chỉ nhiệm

3. Danh sách hội viên

4. Địa điểm luyện tập

5. Quy chế hoạt động

Số lượng hồ sơ:

01

Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Luật thể dục thể thao năm 2006.

2. Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục thể thao.

3. Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn Hóa Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể thao cơ sở.