Site banner

Kiểm tra nâng chất cơ quan văn hóa Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh

Chiều ngày 04 tháng 5 năm 2018, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện do ông Võ Văn Niêm – Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện làm Trưởng đoàn có buổi kiểm tra việc xây dựng và nâng chất danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” năm 2018 của xã Mỹ Thạnh. Trên cơ sở Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện, Kế hoạch của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa xã về nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017. Ban vận động cơ quan văn hóa xã Mỹ Thạnh đã kịp thời xây dựng, ban hành các văn bản nhằm củng cố và đẩy mạnh phong trào xây dựng và nâng chất cơ quan văn hóa như xây dựng "Gia đình văn hóa", đăng ký tham gia luyện tập thể dục thể thao, không hút thuốc lá và uống rượu bia trong giờ làm việc….Cụ thể các văn bản chỉ đạo như: kế hoạch nâng chất cơ quan văn hóa năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng xã đạt chuẩn Văn hóa Nông thôn mới năm 2017 và các văn bản khác theo yêu cầu nhiệm vụ từng lúc…

Tất cả cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, hết lòng phục vụ ân cần cho nhân dân, không có trường hợp vi phạm xảy ra. 100% cán bộ, công chức, không chuyên trách tham gia tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có 38/38 cán bộ, công chức, không chuyên trách thực hiện tốt về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và vận động gia đình thực hiện tốt các qui định về việc cưới, việc tang, lễ hội, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí. Ban vận động xã thường xuyên vận động mỗi cán bộ, công chức, không chuyên trách giữ gìn mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ quan, đoàn kết tốt nội bộ, phòng chống tích cực các hành vi biểu hiện tiêu cực trong nội bộ cơ quan, giữ gìn qui chế tiếp dân. Thực hiện phong trào thi đua đến cuối năm 2017 có 29/38 cán bộ, công chức, không chuyên trách đạt danh hiệu “lao động tiên tiến trở lên”. Năm 2017 có 05 công chức được cấp trên công nhận sáng kiến cấp huyện, 01 công chức được công nhận sáng kiến cấp tỉnh và đề nghị xét chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 03 cán bộ, công chức. Với sự nổ lực của từng tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kết quả năm 2017 Chính quyền xã Mỹ Thạnh được trên công nhận chính quyền trong sạch vững mạnh. Qua buổi kiểm tra xã Mỹ Thạnh đạt 568/600 điểm đạt 95%. Kết luận của Trưởng đoàn kiểm tra Cơ quan đạt chuẩn văn hóa dạng tốt./.

Tin khác