Site banner

Thủ tục xác nhận đề nghị chuyển địa điểm lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Xác nhận đề nghị chuyển địa điểm lãnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian giải quyết

Lệ phí

1. Đơn xin chuyển địa điểm nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng (có xác nhận của địa phương nơi chuyển đến).

2. Phô tô sổ hộ khẩu.

01 bộ

Trong ngày làm việc

không

Đính kèm tập tin: