Site banner

Thường trực Hội đồng nhân dân họp xem xét báo cáo giám sát và rút kinh nghiệm sau kỳ họp lần thứ 7

Sáng ngày 12/7/2018, tại phòng họp Ủy ban nhân dân xã, dưới sự chủ trì của ông Phạm Thanh Diễn, Phó Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Thường trực Hội đồng nhân dân xã tổ chức cuộc họp xem xét báo cáo của đoàn giám sát thực hiện Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thảy sinh hoạt và họp rút kinh nghiệm sau kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng nhân dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

ông Phạm Thanh Diễn, Phó Bí thư-Chủ tịch HĐND phát biểu kết luận

 Về xem xét kết quả báo cáo của đoàn giám sát, sau khi nghe Ủy ban nhân dân xã giải trình những ý kiến đặt vấn đề làm rõ trong thực hiện Quyết định số 66 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông Phạm Thanh Diển, Phó Bí thư-Chủ tịch Hội đồng nhân dân phát biểu kết luận: trong thời gian qua Ủy ban nhân dân xã có tập trung cho công tác tuyên truyền, vận động thu giá thu gom, vận chuyển, xử lý rác thảy sinh hoạt, trong năm 2018 đã vận động tăng 62 hộ so với năm 2017, tỷ lệ mất cân đối thu chi được kéo giảm, có tập trung giải quyết các điểm đen về rác, thành lập tổ kiểm tra, giám sát hộ dân để rác không đúng quy định; tuy nhiên cũng còn một số mặt hạn chế nhất định như công tác tuyên truyền chưa đến từng hộ gia đình, công tác lập bộ không đúng thực tế và quy định tại Quyết định 66 của Ủy ban nhân dân tỉnh, số hộ không nộp nhiều nhưng chưa có giải pháp xử lý, các hộ mua bán, kinh doanh không nộp đúng giá quy định, việc giải quyết tranh chấp xử lý rác chợ với đơn vị đầu tư chưa triệt để từ đó làm mất cân đối giữa thu và chi, chưa thực hiện công khai kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thảy hàng năm. Trước những hạn chế nêu trên ông Phạm Thanh Diễn đề nghị Ủy ban nhân dân xã trong thời gian tới cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, công khai mức thu giá thu gom, vận chuyển, xử lý rác thảy đến từng hộ gia đình; lập bộ thu đúng với tình hình thực tế tại địa phương và đúng với Quyết định 66 của Ủy ban nhân dân tỉnh; có kế hoạch vận động 341 hộ chưa nộp phí xử lý rác thảy và số hộ mua bán kinh doanh nhưng chưa nộp đúng giá quy định, có giải pháp đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo xử lý việc xử lý rác chợ đúng quy định.

 Về nội dung kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng nhân dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đều thống nhất chất lượng kỳ họp được nâng lên so với kỳ họp trước, văn bản gửi đại biểu sớm, đủ thời gian nghiên cứu, chất lượng các văn bản trình tại kỳ họp cũng được nâng lên; các tổ đều tổ chức thảo luận đóng góp các văn bản kỳ họp; chất lượng thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân được đảm bảo. Tuy nhiên cũng còn một số mặt hạn chế như: một số văn bản tiếp thu ý kiến thảo luận, sửa đổi nhưng không gửi đại biểu để theo dõi; trách nhiệm của một ít đại biểu trong nghiên cứu, thảo luận các văn bản kỳ họp chưa cao; giải trình ý kiến thảo luận chưa mang tính khả thi; trả lời chất vấn còn chung. Để nâng cao chất lượng kỳ họp lần thứ 8, đại biểu đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân cần gợi ý và chỉ định các tổ tham gia thảo luận và chất vấn tại kỳ họp. Qua ý kiến thảo luận và kiến nghị của đại biểu dự họp. Ông Phạm Thanh Diễn, chủ tịch HĐND xã tiếp thu và chỉ đạo rút kinh nghiệm để chất lượng kỳ họp sau tiếp tục được nâng lên./.

Tin khác