Site banner

Sơ kết tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2018

Sáng ngày 13 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm  và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Ông Ngô Tấn Quyền – Phó Bí thư thường trực – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chủ trì Hội nghị cùng ban ngành đoàn thể xã ấp đến tham dự.

Trong  6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh  đã tập trung lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu đề ra như tổ chức thành công bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2018-2020, kinh tế phát triển ổn định, thu ngân sách đạt khá; chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện tốt; bàn giao 05 căn nhà tình nghĩa cho hộ chính sách ấp Cái Chốt và ấp Cái Tắc, tổng kinh phí 250 triệu đồng (theo Quyết định 22 của Chính phủ); vận động xây dựng 1 nhà tình nghĩa, 2 nhà tình thương cho hộ chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở (ấp Cái Chốt và Căn Cứ), tổng kinh phí 110 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu so nghị quyết; họp xét điều dưỡng cho người công năm 2018, tổng số 75 người, trong đó điều dưỡng tập trung 6 người, điều dưỡng tại gia đình 69 người; hoàn chỉnh gửi về huyện 10 hồ sơ trợ cấp xã hội cho người từ 80 tuổi trở lên; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao có bước phát triển tốt, đặc biệt là tham gia Đại hội thể dục thể thao cấp huyện được đánh giá rất cao; công tác cải cách hành chính được huyện đánh giá cao nhất toàn huyện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, giao quân đạt chỉ tiêu.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, xã Mỹ Thạnh tập trung thực hiện những vấn đề cụ thể như sau: tiếp tục thực hiện các bước để thành lập chuổi giá trị dừa, xây dựng quy trình thành lập Hợp tác xã tiêu thụ bánh tráng; thực hiện kế hoạch tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020; vận động nhân dân khai thông hệ thống kênh thoát nước để phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất; vận động nông dân chăm sóc, cải tạo vườn dừa kém hiệu quả, trồng xen cây có múi để sản lượng trái dừa đạt 2.235.600 trái, cây ăn trái 503 tấn; thực hiện các bước lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; rèn luyện tác phong, đạo đức cho cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; duy trì hoạt động Tổ kiểm tra thực hiện Chỉ thị 21 của Ban Bí thư và Công văn 1377 của Tỉnh ủy. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo giảm nghèo, công tác tư vấn giới thiệu việc làm, Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp, vươn lên thoát nghèo” và các chương trình hợp tác lao động nước ngoài./.

Tin khác