Site banner

Kiểm tra công tác tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Chiều ngày 10 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở  ấp Chợ, Tổ kiểm tra của Đảng ủy xã, do đồng chí Phạm Thanh Diễn, Phó Bí thư  Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, đã tiến hành kiểm tra Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ ấp Chợ, với nội dung triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi kiểm tra (ảnh Thanh Diễn)

Sau khi tiếp thu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ đã tổ chức triển khai sâu rộng trong chi bộ, các chi, tổ hội đoàn thể và nhân dân; 100 đảng viên trong chi bộ đều xây dựng bản đăng ký thực hiện nghị quyết đại hội X Đảng bộ tỉnh và cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; quá trình kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng hàng năm được thực hiện nghiêm túc, qua kiểm điểm đã chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, sau kiểm điểm chi bộ xây dựng kế hoạch khắc phục, từ đó đã góp phần khắc phục những hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm ngăn ngừa những hạn chế, khuyết điểm mới phát sinh; đa số đảng viên có lập trường,tư tưởng vững vàng, luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam,có lối sống giản dị, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 100 đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ do chi bộ phân công, chi ủy có tinh thần đoàn kết thống nhất cao; số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 85-90%; chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017. Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước đi vào chiều sâu, hàng tháng 100% đảng viên đều đăng ký, qua triển khai xây dựng hệ thống cống thoát nước khu dân cư, có 02 đảng  viên tự nguyện tháo dỡ công trình nhà của mình để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, từ đó đã góp phần nêu gương cho các hộ còn lại tự nguyện tháo dỡ, làm cho công trình được triển khai một cách thuận lợi.

Tuy nhiên qua kiểm tra đồng chí Phạm Thanh Diễn, tổ trưởng tổ kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế khuyết điểm của chi bộ như: tình trạng  nể nang, ngại va  chạm vẫn còn xảy ra; một ít đảng viên chưa chấp hành tốt phân công của chi bộ, chưa hết lòng, hết sức  phục vụ  nhân dân, chưa nghiêm túc trong  học nghị quyết của Đảng; trong lãnh đạo còn thiếu kiểm tra, đốn đốc; chưa triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn số 04-HD/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề phòng chống 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” trong sinh hoạt chi bộ. Đồng thời đồng chí Phạm Thanh Diễn đề nghị chi bộ cần phát huy tinh thần phê và tự phê bình trong chi bộ, trước mắt là trong chi uỷ; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10 và Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đảng, thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của đảng viên và nhân dân, để có giảipháp định hướng giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc một cách kịp thời hoặc đề nghị về cấp trên giải quyết theo thẩm quyền; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ  thị 05 của Bộ Chính trị thật sự thấm nhuần trong đảng viên chi bộ và từng hộ gia đình, hàng năm bình xét gương điển hình tiêu biểuđể biểu dương, khen thưởng./.

Tin khác