Site banner

Quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Bến Tre