Site banner

Thủ tục xác nhận hưởng tuất 01 lần và hàng tháng của người hưởng BHXH

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ tử tuất một lần và hàng tháng của người hưởng bảo hiểm xã hội

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian giải quyết

Lệ phí

1. Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết (theo mẫu).

2. Bản sao giấy chứng tử, giấy báo tử hoặc quyết định của tòa án tuyên bố là đã chết.

01 bộ

Trong ngày làm việc

không

Đính kèm tập tin: