Site banner

Thủ tục xác nhận hồ sơ hưởng hồ sơ trợ cấp BHXH một lần

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Xác nhận hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian giải quyết

Lệ phí

1. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần nhận từ bảo hiểm xã hội (theo mẫu).

2. Bản sao giấy chứng tử.

3. Sổ bảo hiểm xã hội bản chính.

4. Quyết định nghỉ việc hoặc hợp đồng lao động sau cùng hoặc biên bản thanh lý hợp đồng.

01 bộ

Trong ngày làm việc

không

Đính kèm tập tin: