Site banner

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Thạnh

Chiều ngày 21 tháng 9 năm 2018, tại Hội trường Nhà văn hóa xã Mỹ Thạnh, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Giồng Trôm có buổi kiểm tra đánh giá công tác xây dựng Nông thôn mới xã năm 2018. Ông Phạm Tấn Lễ - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm cùng đoàn cán bộ Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện, các thành viên trong Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã giai đoạn 2016-2020 đến tham dự. Theo báo các tự đánh giá, đến nay xã Mỹ Thạnh đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 6 tiêu chí chưa đạt bao gồm: tiêu chí 2 về Giao thông nông thôn, tiêu chí 6 về Cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí 11 về Hộ nghèo, tiêu chí 13 Hình thức tổ chức sản xuất, tiêu chí 14 về Giáo dục, tiêu chí 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm.

Quang cảnh buổi kiểm tra

Tại buổi làm việc, đại diện các ban ngành huyện, xã đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện những mục tiêu chưa đạt, trong đó một số tiêu chi đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí như: Giao thông, Môi trường và an toàn thực phẩm, An ninh trật tự xã hội. Riêng tiêu chí Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa nhờ huyện hỗ trợ thanh lý đất công không có nhu cầu sử dụng để xã thực hiện tiêu chí số 2 về Giao thông và tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa, đối với tiêu chí 11 về hộ nghèo đoàn thảo luận góp ý cần tập trung phát triển thương mại - dịch vụ, phối hợp đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Kết luận buổi làm việc ông Phạm Tấn Lễ - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà xã Mỹ Thạnh đã đạt được thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới xã huy động moi nguồn lực tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đạt 6 tiêu chí còn lại. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng nhu cầu công tác xây dựng nông thôn mới, tranh thủ sự đầu tư hỗ trợ cấp trên, chủ động nguồn vốn tại địa phương để xây dựng các công trình theo kế hoạch ./.

Tin khác