Site banner

Triên khai Kế hoạch tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc xã Mỹ Thạnh nhiệm kỳ 2019-2024 và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Thạnh triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019-2024 và Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018). Ông Trần Văn Tràng – Chủ tịch Ủy  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, ông Phạm Thanh Diễn – Phó bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, ông Ngô Tấn Quyền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bà Ngô Mộng Quyên – Chủ tịch Ủy  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng ban ngành đoàn thể xã ấp đến tham dự.

Quang cảnh Hội nghị

ông Trần Văn Tràng, Chủ tịch MTTQ huyện phát biểu chỉ đạo

Theo kế hoạch, xã Mỹ Thạnh được huyện chọn làm điểm tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra vào đầu tháng 1 năm 2019. Theo đó, 6 ấp sẽ hoàn thành Hội nghị Ban công tác Mặt trận ấp trong tháng 12 năm 2018. Việc tổ chức Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc thực hiện chủ trương của Đảng về tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Quá trình chuẩn bị tiến hành Đại hội phải thật chu đáo, kể cả về nội dung văn kiện và nhân sự, phát huy dân chủ trí tuệ và trách nhiệm. Đại hội Mặt trận Tổ quốc phải được tổ chức trang trọng, đảm bảo không khí phấn khởi, thiết thực, an toàn, tiết kiệm tránh phô trương hình thức.

Đối với việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018), thời gian tổ chức ngày hội ở các ấp sẽ diễn ra từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2018. Chương trình ngày hội gồm: phần hội: tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, bữa cơm đoàn kết tạo không khí ấm cúng mang đậm nét truyền thống văn hóa của dân tộc, địa phương. Phần lễ: nội dung tuyên truyền về lịch sử truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 88 năm qua, vị trí và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay. Hình thức tổ chức Ngày hội phải đa dạng, phong phú tạo không khí thi đua thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Tin khác