Site banner

Họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên Hiệp phụ nữ Việt Nam

Chiều ngày 11 tháng 10 năm 2018, tại Nhà văn hóa ấp Bến Đò, Chi Hội Phụ nữ ấp tổ chức Họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2018).Bà Đặng Thị Yến Xuân – Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, cùng ban ngành đoàn thể ấp và hơn 50 hội viên phụ nữ tham dự.

bà Đặng Thị Yến Xuân, Phó Chủ  tịch HPN xã phát biểu tại buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, các đại biểu được ôn lại truyền thống vẻ vang 88 năm trưởng thành và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong các tầng lớp phụ nữ nhằm phát huy lòng yêu nước, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân nói chung và phụ nữ nói riêng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của nhà nước, khuyến khích chị em phát huy hơn nữ tài năng của mình đóng góp xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Vận động hội viên phụ nữ hưởng ứng thực hiện các hoạt động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với xây dựng tiêu chí Gia đình 5 không 3 sạch, học tập chuyên đề năm 2018 xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ đảng viên.Qua buổi họp mặt nhằm tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức của Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với 04 phẩm chất  Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang.

Tin khác