Site banner

Trung tâm văn hóa phối hợp với Ủ ban nhân dân xã tổ chức đêm văn nghệ tuyên truyền về DSKHHGĐ và phòng chống tác hại thuốc lá

Tối ngày 22 tháng 10 năm 2018, tại sân trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Thăng khung ấp Bến Đò xã Mỹ Thạnh. Trung tâm Văn hóa thể thao huyện phối hợp Ủy ban nhân dân xã tổ chức đêm văn nghệ tuyên truyền công tác dân số Kế hoạch hóa gia đình và phòng chống tác hại thuốc lá. Ông Mai Quốc Việt – Giám đốc Trung tâm van hóa thể thao huyện, ông Bùi Văn Chiến – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, các ban ngành đoàn thể xã ấp và đông đảo nhân dân đến xem chương trình.

Đêm văn nghệ nhằm tuyên truyền những chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân số Kế hoạch hóa gia đình và phòng chống tác hại thuốc lá trong công sở, trường học, hộ gia đình, cộng đồng dân cư… Đây còn là dịp giao lưu văn hóa văn nghệ góp phần cùng địa phương đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hưởng thụ văn hóa văn nghệ cho nhân dân xã nhà./.

Tin khác