Site banner

Ấp Bến Đò tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Chiều ngày 03 tháng 11 năm 2018, tại nhà văn hóa ấp Bến Đò, Ban công tác Mặt trận ấp tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Bà Ngô Mộng Quyên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng chi bộ chính quyền ấp và đông đảo nhân dân đến tham dự.

Tại Ngày Hội các đại biểu được ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 88 năm qua và báo cáo kết quả một năm thực hiện cuộc vận động  “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ấp Bến Đò hiện có 340 hộ với 1305 nhân khẩu, 14 tổ Nhân dân tự quản; kinh tế đời sống chủ yếu của người dân trong ấp là nông nghiệp. Ấp được công nhận ấp văn hóa năm 1999. Trong năm qua, Ban công tác Mặt trận ấp Bến Đò xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân trong ấp thực hiện với các nội dung: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hình thức tuyên truyền thông qua: đoàn thể và tổ nhân dân tự quản. Vận động được 340 hộ dân đạt 100% thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong quan hệ ứng xử, kiên quyết xóa bỏ thủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; mọi gia đình sống hòa thuận, quan hệ xóm làng, khu dân cư tốt đẹp. Tích cực vận động nhân dân tham gia giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội; xây dựng thực hiện theo quy ước nông thôn tiếp tục học tập theo tổ nhân dân tự quản, đảm bảo nội dung phù họp với yêu cầu thực tế và được cộng đồng dân cư thực hiện, cố các tổ chức nòng cốt, xây dựng khu dân cư không có tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Xây dựng các danh hiệu văn hóa, đạt các tiêu chí và danh hiệu lồng ghép: hộ gia đình văn hóa đạt 98% đúng thực chất, người lớn gương mẫu đạt 80% ; trẻ em chăm ngoan đạt 91,6%; hộ gia đình được công nhận 03 năm liền liên tục  đạt 88,75%.  Nâng chất ấp văn hóa sức khỏe, thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. Thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, nhất là bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, không để xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm. Vận động nhân dân thực hiện tốt Kế hoạch hóa gia đình quản lý phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ không để trường họp sinh con thứ 3.

 Trong thời gian tới, Ban công tác Mặt trận ấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với thổ nhưỡng đất đai của địa phương; ứng dụng chuyển đổi khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ hợp lý góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người 38 triệu đồng/người/năm. Vận động các tổ nhân dân tự quản thi đua thực hiện tốt nếp sống văn minh, phát huy giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, không có các tệ nạn mê tín dị đoan; tiếp tục vận động thực hiện các tiêu chí lồng ghép ngày càng cao hơn và bền vững. Dịp này, Ủy nhân dân xã đã khen thưởng 4 tập thể và 8 cá nhân hoàn thành nhiệm vụ trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương./.

Tin khác