Site banner

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại nông thôn

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Xây dựng
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian

giải quyết

Lệ phí

1. Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng (theo mẫu).

2. Bản chính giấy phép xây dựng kèm theo bộ bản vẽ đã được cấp.

3. Bản vẽ thiết kế điều chỉnh.

02 bộ

10 ngày làm việc

10.000đ

Đính kèm tập tin: