Site banner

Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Sáng ngày 17 tháng 12 năm 2018  Đảng uỷ xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị Đảng bộ tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2018 và dự thảo Nghị quyết năm 2019. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Thái – HUV – Bí thư đảng ủy xã, các đồng chí cán bộ Huyện được phân công hỗ trợ ấp; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, trưởng các ban ngành đoàn thể, cùng các đồng chí Bí thư 11/13 chi bộ về tham dự.

Được biết năm 2018 Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Thạnh đã hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đã đề ra trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt như chỉ tiêu tuyển quân, xây dựng giao thông nông thôn, thu ngân sách mà đặc biệt là xây dựng nhà tình nghĩa tình thương. Kinh tế tiếp tục có bước phát triển mới, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,3 triệu đồng/người/năm đạt 101,9% so với nghị quyết. Thương mại dịch vụ có bước phát triển mới tăng nhanh về số lượng. Phong trào toàn dân đoàn kết cũng không ngừng được đẩy mạnh, an ninh quốc phòng luôn được giữ vững. Hội nghị đã thống nhất các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019 với một số chỉ tiêu cơ bản như: Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,5 triệu đồng/ người/năm, hộ sử dụng điện đạt 100%, sử dụng nước máy từ 89%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,43% , xây dựng 01 nhà tình nghĩa, 02 nhà tình thương, xây dựng 02 tiêu chí nông thôn mới và cũng cố các tiêu chí bị rớt, công tác tuyển quân đạt 100%, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên, tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo chỉ tiêu đề ra.

Tại buổi hội nghị đồng chí Nguyễn Hoàng Thái – HUV – Bí thư Đảng ủy nhắn mạnh, năm 2019 là năm cuối nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng bộ cần tập trung những vấn đề như sau: tập trung công tác tạo nguồn phát triển đảng đạt chỉ tiêu; chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Chỉ thị 18-CT/TU; nâng cao chất lượng công tác triển khai, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng; tiếp tục thực hiện các nội dung trong kế hoạch tăng tốc của Tỉnh ủy và phương châm 10 chữ “Dân chũ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2019 gắn với 27 biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tiếp tục vận động xây dựng giao thông nông thôn, khắc phục trình trạng ô nhiễm môi trường, tiếp tục vận động thu phí thu gom rác, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an ninh trật tự  an toàn xã hội nhằm để thực hiện đạt Nghị quyết năm 2019  của Đảng ủy và thực hiện đạt Nghị quyết mà đại hội đã đề ra đến năm 2020.

Tin khác