Site banner

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Thạnh nhiệm kỳ 2019-2024

Sáng ngày 09 tháng 01 năm 2019, tại Hội trường Trường THCS Phạm Viết Chánh, Mỹ Thạnh tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là xã được huyện chọn làm điểm tổ chức đại hội. Ông Nguyễn Văn Đảm – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Thành Thắng – Phó bí thư thường trực huyện ủy, ông Trần Văn Tràng – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Giồng Trôm, ông Nguyễn Hoàng Thái – Bí thư Đảng ủy xã, ông Phạm Thanh Diễn – Phó bí thư thường trực – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã cùng đại diện 21 xã thị trấn trong huyện và 79 đại biểu chính thức tham dự.

 Trong nhiệm kỳ qua, khối đại đoàn kết toàn dân trong xã luôn ổn định và có phát triển theo chiều hướng tích cực, các tầng lớp nhân dân luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, đồng thuận và tích cực tham gia các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Thực hiện chương trình phối hợp với Ủy ban nhân dân xã về tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2018 - 2020 và thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mặt trận xã đã phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu việc làm cho hộ nghèo, cận nghèo làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn góp phần tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Đoàn chủ  tịch Đại hội

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Thạnh nhiệm kỳ 2019-2024

Năm năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả, phối hợp vận động xây dựng 41 că nhà tình nghĩa, tặng quà cho gia đình chính sách với tổng số tiền 2.150 tỷ đồng. Ngoài ra đã tiến hành 10 cuộc giám sát, 67 cuộc giám sát đầu tư cộng đồng. Mặt trận thực hiện công tác tuyên truyền và vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Trưởng ấp góp phần cho thành công các cuộc bầu cử với tỷ lệ nhân dân tham gia bỏ phiếu đạt 100% và bầu đủ số lượng. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc xã còn phối hợp tuyên truyền sâu rộng về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí thông qua bản tin nội bộ, đài truyền thanh, lồng ghép trong các buổi tập huấn … chú trọng việc vận động nhân dân tích cực tham gia giám sát cán bộ, đảng viên, công chức; theo dõi, phát hiện và mạnh dạn tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu của cán bộ, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ các cấp.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024 Mặt trận Tổ quốc xã Mỹ Thạnh tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội; tạo tiền đề quan trọng cho việc góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng uỷ trên tất cả các lĩnh vực. Đại hội đã bầu 37 vị vào ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, bà Ngô Mộng Quyên tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019-2024, bà Trần Thị Thanh Trúc giữ chức vụ Phó chủ tịch chuyên trách, bà Phạm Thị Thanh Truyền giữ chức vụ Phó chủ tịch kiêm nhiệm. Dịp này, Ủy ban nhân dân xã khen thưởng 04 tập thể và 07 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2013-2018./.

Tin khác