Site banner

Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại nông thôn

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Xây dựng
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Gia hạn cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian giải quyết

Lệ phí

1. Đơn đề nghị gia hạn cấp phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do chưa khởi công xây dựng (theo mẫu).

2. Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

3. Đơn đề nghị cấp phép xây dựng (theo mẫu).

4. Bản sao công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

5. Hai bộ bản vẽ thiết kế mỗi bộ gồm: Sơ đồ mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/50-1/500 theo mẫu; Bản vẽ các mặt đứng chính của công trình tỷ lệ 1/50-1/200.

Đối với công trình có chen tầng hầm hồ sơ phải bổ sung thêm văn bản phê duyệt biện pháp thi công móng và tầng hầm của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.

01 bộ

10 ngày làm việc

Theo quy định của HĐND tỉnh