Site banner

Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng,đạođức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Sáng ngày 18 tháng 01 năm 2019,  tại Hội trường Nhà văn hóa xã, Đảng ủy xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị triển khai, học tập và thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thái – Bí thư Đảng ủy xã và 175/186 đảng viên trong toàn đảng bộ cùng tham dự đạt tỷ lệ 94%.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên quán triệt nội dung chuyên đề Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời Đảng ủy triển khai về thực hiện chuyên đề năm 2019 gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và tuyên truyền nông thôn mới năm 2019. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu các đồng chí phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Chuyên đề, làm cơ sở tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động./.

Tin khác