Site banner

Ấp Căn cứ ra quân xóa các điểm đen về rác trên địa bàn ấp

Chiều ngày 14 tháng 02 năm 2019, Chi bộ chính quyền và nhân dân ấp Căn Cứ xã Mỹ Thạnh cùng tham gia dọn dẹp các điểm đen rác thải trên địa bàn ấp.Trong thời gian qua việc vứt rác thải không đúng nơi qui định xảy ra thường xuyên làm gây ô nhiễm và mất vẻ mỹ quang. Vì thế Chi bộ chính quyền ấp Căn Cứ đã vận động nhân dân tiến hành dọn dẹp vệ sinh cùng chung tay góp sức tạo cảnh quang môi trường sạch đẹp. Hưởng ứng lời kê gọi của xã, cán bộ và nhân dân ấp Căn Cứ đã tiến hành thu gom dọn dẹp sạch sẽ và xử lý rác thải tại các điểm từ tổ nhân dân tự quản số 11 đến tổ số 15. Qua đó, tiếp tục vận động người dân trong ấp giữ gìn vệ sinh không để tái ô nhiễm mà còn tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân cùng nhau tham gia dọn dẹp và giữ gìn vệ sinh nhằm tạo cảnh quang môi trường xanh sạch đẹp, thực hiện tốt nếp sống văn minh nhằm góp phần xây dựng thành công tiêu chí số 17 về môi trường trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Tin khác