Site banner

Ngày "Chủ nhật nông thôn mới" trên địa bàn xã Mỹ Thạnh

Sáng ngày 24 tháng 02 năm 2019, Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Thạnh ra quân thực hiện “Ngày chủ nhật nông thôn mới” tháng 2 trên địa bàn xã. Có gần 100 lực lượng tham gia là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân cùng dọn dẹp vệ sinh cảnh quang môi trường, đốt rác đường tỉnh 885 ấp Nghĩa Huấn, cắt cỏ Đền thờ liệt sĩ xã, các tuyến đường liên xã Mỹ Thạnh -Thuận Điền và các tuyến đường liên ấp.

Theo đó, “Ngày chủ nhật nông thôn mới” đã khơi dậy phong trào xây dựng nông thôn mới và huy động, thu hút toàn xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới. Kết quả thực hiện “Ngày chủ nhật nông thôn mới” sẽ được thông tin, tuyên truyền rộng rãi qua hệ thống đài truyền thanh xã, qua các cuộc họp tổ nhân dân tự quản đến toàn thể nhân dân thông qua những việc làm cụ thể và tiếp tục định hướng cho tháng tiếp theo./.

Tin khác