Site banner

Hội cựu chiến binh tổng kết 5 năm phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu

Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2019, Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI giai đoạn (2014-2019). Ông Trương Văn Te – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, 12 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các xã tiểu vùng 1, 2 đến tham dự. Trong 05 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, cán bộ hội viên và nhân dân xã Mỹ Thạnh rất phấn khởi trước kết quả đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XII; Nghị quyết đại hội lần thứ V, VI Hội CCB Việt Nam. Hội CCB xã Mỹ Thạnh đã phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, luôn thể hiện là lực lượng gương mẫu trên các lĩnh vực hoạt động, đẩy mạnh phong trào yêu nước gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu thi đua của Hội. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 và 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kết quả thực hiện nghị quyết TW 4 khóa XI, khóa XII đã chỉ ra những vấn đề rất cụ thể, cấp bách trong công tác xây dựng Đảng đã góp phần cùng Đảng bộ xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kinh tế phát triển, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và nhân dân.

Năm năm qua, Hội đã vận động hơn 350 triệu đồng giải quyết cho 10 hộ thuộc diện chính sách và gia đình Cựu chiến binh thật sự khó khăn về nhà ở, trong đó có 07 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, 03 căn nhà tình nghĩa theo Quyết định 22 của Chính phủ, đạt 140% chỉ tiêu kế hoạch. Ngoài ra, Hội còn vận động gia đình Cựu chiến binh tặng 114 phần quà và hơn 5 ngàn quyển tập cho gia đình Cựu quân nhân khó khăn. Hội đã xây dựng và đăng ký mô hình “Dân vận khéo”, thực hiện mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp” ra quân dọn vệ sinh 3500m đường, lắp đặt 119 bóng đèn, tổng kinh phí hơn 25 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội còn thực hiện mô hình “ 5 tự quản” trong cộng đồng dân cư và kế hoạch liên ngành CCB, Công an, Quân sự, Đoàn thanh niên về phối hợp làm trong sạch địa bàn về ANTT được cán bộ hội viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Giai đoạn (2019-2024), Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Thạnh phấn đấu 100% hội viên CCB và CQN kiên định, vững vàng, thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ANQP, xây dựng đô thị và nông thôn mới, Xây dựng mô hình thoát nghèo nhanh, bền vững. Mỗi năm giảm từ 01 đến 02 hộ nghèo,cận nghèo, phấn đấu đến năm 2024 không còn hộ hội viên nghèo; Vận động xây dựng 05 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”; xây dựng quỹ vì tình thương đồng đội bình quân mỗi Hội viên đóng góp từ 100 nghìn đồng trở lên/năm, có 100% Hội viên tham gia; giới thiệu, giải quyết việc làm cho con em CCB, CQN bình quân 75 người, xuất khẩu lao động 05 người.

Tin khác