Site banner

Thủ tục xác nhận tình trạng nhà ở

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Xây dựng
Thành phần hồ sơ: 

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

- Nếu đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đương sự bổ sung hồ sơ.

Bước 3. Thực hiện việc xác nhận vào hồ sơ

Bước 4. Trả kết quả cho công dân

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin xác nhận tình trạng nhà ở do người yêu cầu tự lập.

- Giấy tờ về quyền sở hữu nhà hoặc quyền sử dụng đất.

Số lượng hồ sơ:

01 bộ

Thời hạn giải quyết:

Trong ngày làm việc

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Ủy ban nhân dân cấp xã

Lệ phí:

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

 

Căn cứ pháp lý:

- Luật Nhà ở ngày 25 tháng 12 năm 2001

- Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

- Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Bến Tre Về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.