Site banner

Kỳ họp lần thứ 9 Hội đồng nhân dân xã Mỹ Thạnh khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 27 tháng 6 năm 2019 tại nhà văn hóa xã Mỹ Thạnh, Hội đồng nhân dân xã Mỹ Thạnh khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 9. Tham dự kỳ họp có  đồng chí Huỳnh Văn Thương, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Hoàng Thái, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy; đồng  chí Phạm Thanh Diễn, Phó Bí thư-Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Ngô Tấn Quyền, Phó Bí thư-Chủ tịch UBND xã; các ban, ngành, đoàn thể xã; đại biểu hai cử tri; cùng 26/27 đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

Chủ tọa kỳ họp

ông Phạm  Thanh Diễn, Chủ tịch HĐND xã phát biểu bế mạc kỳ họp lần thứ 9

Kỳ họp các đại biểu nghe Ủy ban nhân dân xã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã về phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, thông qua các tờ trình quyết toán thu chi ngân sách năm 2018, điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách năm 2019, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; báo thẩm tra của hai Ban Kinh tế-xã hội  và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã; thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc về tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến kiến nghị với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân xã; báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tại kỳ họp có 02 ý kiến phát biểu thảo luận  xung quanh tình hình chuyển đổi cây trồng vật nuôi, tình hình thu phí  xử lý rác thải, tình hình xây dựng nông thôn mới, tình hình ma túy, giải  tỏa hành lang an toàn giao thông, giải tỏa các hộ mua bán lấn chiếm đất công cộng. Kết  quả kỳ họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2019, Nghị  quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019./.

Tin khác