Site banner

Thủ tục xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng BTXH

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian giải quyết

Lệ phí

1. Đơn, văn bản đề nghị của cơ quan, cơ quan, đơn vị, tổ chức, gia đình cá nhân đứng ra tổ chức mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp bị chết (theo mẫu).

2. Bản sao giấy chứng tử.

01 bộ

Trong ngày làm việc

Không

Đính kèm tập tin: