Site banner

Thủ tục xét trợ cấp đối với người tàn trật nặng không khả năng lao động hoặc không có năng lực tự phục vụ thuộc gia đình hộ nghèo

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: xét trợ cấp đối với người tàn trật nặng không khả năng lao động hoặc không có năng lực tự phục vụ thuộc gia đình hộ nghèo

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian giải quyết

Lệ phí

1. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp (theo mẫu).

2. Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp.

3. Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo.

4. Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế cấp huyện trở lên.

01 bộ

15 ngày làm việc

Không