Site banner

Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2019, tại Trung tâm văn hóa, thể thao  và học tập cộng đồng xã, Đảng ủy xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 2020. Đồng chí Võ Văn Hoanh – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng các đảng viên được huyện phân công phụ trách ấp đến tham dự. Năm 2019 Đảng ủy xã Mỹ Thạnh đã thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy với chủ đề “Tiếp tục tăng tốc-Tạo bứt phá”, các nội dung đăng ký có sát với tình hình thực tế, tập trung vào những vấn đề khó, thể hiện sự quyết tâm trong tổ chức thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và Huyện ủy, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị và ở các chi bộ.Triển khai chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và  79 mẫu chuyện của Bác trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng. sơ kết  03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, qua đó đã biểu dương 02 tập thể và 24 cá nhân tiêu biểu; triển khai thực hiện Công văn số 1269-CV/HU, ngày 08/5/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc chấn chỉnh việc biểu dương khen thưởng gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh; nhìn chung các chi bộ tổ chức, triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2019 và Hướng dẫn số 04-HD/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, chủ chốt thể hiện được tính nêu gương, phát huy dân chủ, tôn trọng, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), tỷ lệ đảng viên dự học đạt 96,5%.Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy về tháo gỡ điểm nghẽn, Đảng ủy Quyết định thành lập Ban Tuyên tuyền và 06 tổ tuyên truyền.Xây dựng mới 2500m lộ bê tông, đạt 254,6% so nghị quyết. Xây dựng 2 căn nhà nghĩa tình đồng đội, 13 nhà tình thương cho hộ nghèo, kinh phí 600 triệu đồng.

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Đảng ủy xã Mỹ Thạnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: lãnh đạo tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 141 của Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức các hoạt động kỷ niệm một số ngày lễ lớn trong năm 2020; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban tuyên truyền gắn với công tác triển khai, quán triệt nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng hiệu quả học tập nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 04 về sinh hoạt chuyên đề phòng chống 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến trong sinh hoạt chi bộ; huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn và đô thị; tăng cường công tác vận động thu phí xử lý rác thải sinh hoạt, kéo giảm mất cân đối thu chi dưới 50triệu đồng/năm;xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kéo giảm phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội, thực hiện tốt công tác tuần tra giải tỏa hành lang an toàn giao thông; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, các hộ kinh doanh trong công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn./.

Tin khác