Site banner

Đại hội đảng viên Chi bộ ấp Cái Chốt nhiệm kỳ 2020-2022

Sáng ngày 10 tháng 01 năm 2020, Chi bộ ấp Cái Chốt xã Mỹ Thạnh tổ chức Đại hội Đảng viên Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Ông Nguyễn Hoàng Thái – Bí thư Đảng ủy xã các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã, cùng 12 đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ và 19/19 đảng viên chi bộ tham dự. Nhiệm kỳ 2018-2020, với sự quyết tâm phấn đấu của toàn thể đảng viên trong chi bộ và nhân dân trong ấp đã vượt qua những khó khăn, thực hiện đạt và vượt 23/33 chỉ tiêu, 6 chỉ tiêu đạt trên 50% Nghị quyết Đại hội đề ra. Tình hình kinh tế, xã hội có bước phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, quốc phòng, an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện thường xuyên, công tác kiểm tra giám sát thực hiện đúng theo kế hoạch, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến, tự chuyển hóa”” được quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên, đầu năm đảng viên xây dựng bản cam kết, xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm, trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng có đánh giá nội dung tu dưỡng rèn luyện của đảng viên từ đó công tác phê và tự phê bình có sự chuyển biến tích cực.

Mặt trận và các đoàn thể hoạt động từng lúc có hiệu quả, chất lượng từng bước nâng lên, tạo được lòng tin trong nhân dân, thực hiện tốt công tác vận động nhân dân tham gia các phong trào trong ấp. Nhiệm kỳ qua, đã xây dựng mới 130m đường bê tông đạt chuẩn nông thôn mới kinh phí 120 triệu đồng, xây dựng 03 cây cầu với tổng chiều dài 62m, ngang 3m tổng kinh phí 330 triệu đồng, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, xây dựng 4 căn nhà tình thương ; nâng cấp mở rộng tuyến đường (ĐX03) dài 940m, ngang 3,5m, cao 0,16m. Công tác giáo dục được quan tâm, hàng năm phối hợp vận động 100% trẻ em trong  độ tuổi ra lớp,vận động tặng học bổng, học phẩm cho học sinh giỏi, khó khăn kinh phí 25 triệu đồng. Vận động nhân dân thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm các công trình phúc lợi ở nông thôn mà dân thụ hưởng, thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, duy trì và phát triển các tiêu chí gia đình văn hóa, ấp văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, phối hợp vận động các em đến tuổi ra lớp đạt 100%, học sinh bỏ học trở lại lớp 01 em, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, đến nay tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế trên 85%, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo và bảo vệ cảnh quan môi trường. Công tác đảm bảo môi trường trong sinh hoạt, chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh được triển khai thực hiện tốt, thường xuyên vận động nhân dân phân loại xử lý rác thải, xây dựng hố xí tự hoại nhằm hạn chế chất thải ra môi trường Đại hội lần này đã bầu 3 đồng chí vào Chi ủy, ông Phạm Thanh Diễm tái đắc cử Bí thư Chi bộ ấp Cái Chốt xã Mỹ Thạnh nhiệm kỳ 2020-2022./.

Tin khác