Site banner

Thủ tục xét trợ cấp đối với người mắc bệnh tâm thần mãn tính sống độc thân không nơi nương tựa hoặc gia đình thuộc diện hộ nghèo

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Số lượng: 
01 bộ
Thời gian giải quyết: 
25 ngày làm việc
Lệ phí: 
Không
Thành phần hồ sơ: 
- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội.
- Sơ yếu lý lịch của đối tượng.
- Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo.
- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế cấp huyện trở lên.