Site banner

Thủ tục xét trợ cấp đối với trẻ em từ 18 tháng tuổi đến dưới 16 tuổi mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất người nuôi dưỡng, trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc gia đình hộ nghèo (người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa,....

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Xét trợ cấp đối với trẻ em từ 18 tháng tuổi đến dưới 16 tuổi mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất người nuôi dưỡng, trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc gia đình hộ nghèo (người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa,....

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian

giải quyết

Lệ phí

1. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp (theo mẫu).

2. Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã.

3. Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo.

4. Bản sao giấy khai sinh.

01 bộ

15 ngày làm việc

Không

Đính kèm tập tin: