Site banner

Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Bến Tre và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH BẾN TRE

VÀ ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2020-2025

-----

* Ban Thường vụ

01. Phan Văn Mãi - Bí thư Tỉnh ủy

02. Trần Ngọc Tam - Phó bí thư Tỉnh ủy

03. Hồ Thị Hoàng Yến - Phó bí thư Tỉnh ủy

04. Bùi Văn Bia

05. Nguyễn Hải Châu

06. Cao Văn Dũng

07. Đoàn Văn Đảnh

08. Nguyễn Văn Đức

09. Võ Văn Hội

10. Võ Hùng Minh

11. Nguyễn Trúc Sơn

12. Huỳnh Quang Triệu

13. Nguyễn Văn Tuấn

14. Lê Thanh Vân

* Ủy viên Ban Chấp hành

15. Trần Tú Anh

16. Nguyễn Văn Bàn

17. Châu Văn Bình

18. Nguyễn Thái Bình

19. Nguyễn Minh Cảnh

20. Hà Quốc Cường

21. Nguyễn Văn Dũng

22. Nguyễn Văn Đảm

23. Cao Minh Đức

24. Nguyễn Thị Ngọc Giàu

25. Nguyễn Trúc Hạnh

26. Lê Văn Hòa

27. Lê Văn Hùng

28. Lê Văn Khê

29. Hồ Tính Kiệp

30. Võ Văn Kiệt

31. Trần Thị Thanh Lam

32. Nguyễn Phúc Linh

33. Nguyễn Thị Bé Mười

34. Nguyễn Thị Yến Nhi

35. Nguyễn Thị Hồng Nhung

36. Võ Văn Phê

37. Võ Văn Phú

38. Dương Văn Phúc

39. Nguyễn Chí Quang

40. Lâm Văn Tân

41. Đặng Văn Thanh

42. Phạm Thị Thanh Thảo

43. Nguyễn Thị Kim Thoa

44. Nguyễn Biên Thùy

45. La Thị Thúy

46. Phan Song Toàn

47. Nguyễn Văn Trung

48. Lao Văn Trường

49. Bùi Minh Tuấn

* Danh sách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Nguyễn Hải Châu (Chủ nhiệm)

2. Lê Quốc Bửu

3. Nguyễn Văn Chanh

4. Nguyễn Văn Đấu

5. Phạm Minh Hòa

6. Nguyễn Quốc Hưng

7. Hồ Tính Kiệp

8. Lê Thị Nghĩa Nhân

9. Đặng Văn Thanh

10. Phạm Văn Thưởng

11. Nguyễn Thị Thanh Uyên

 

 

Tin khác