Site banner

Thủ tục xét trợ cấp đối với người 80 tuổi trở lên không lương hưu hoặc BHXH

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Xét trợ cấp đối với người 80 tuổi trở lên không lương hưu hoặc bảo hiểm xã hội

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian giải quyết

Lệ phí

1. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu).

2. Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp có xác nhận của UBND xã.

3. Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu đối tượng.

01 bộ

15 ngày làm việc

Không

Đính kèm tập tin: