Site banner

Tổng kết công tác Mặt trận năm 2020 và triển khai chương trình hành động thống nhất năm 2021

Sáng ngày 14 tháng 01 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2020 và triển khai chương trình thống nhất hành động năm 2021. Ông Nguyễn Hữu Cách – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Giồng Trôm, ông Đoàn Phương Tùng – Bí thư Đảng ủy xã, ông Ngô Tấn Quyền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bà Ngô Mộng Quyên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng ban ngành đoàn thể xã ấp tham dự.

 Năm 2020 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Thạnh được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể xã trong tổ chức thực hiện các mặt công tác trọng tâm của Mặt trận nhất là thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; công tác phối hợp tháo gỡ “điểm nghẽn” trong tuyên truyền, vận động; lãnh, chỉ đạo, tạo điều kiện tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019 -2024. Công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận và các tổ chức thành viên  thường xuyên được đổi mới, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao, tạo được sự đồng thuận xã hội trong thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong năm 2020, hoàn chỉnh 14 hồ sơ đề nghị xây dựng nhà tình nghĩa đối tượng chính sách; xây dựng và bàn giao 3 căn nhà tình nghĩa, 6 nhà tình thương tổng kinh phí 390 triệu đồng; tổ chức Họp mặt, đối thoại với người nghèo, cận nghèo năm 2020 có 90 người tham dự. Vận động 39 đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ 103 bồn chứa nước các loại (loại 300lít, 1000lít, 2000lít, 5000lít); 02 máy lọc nước mặn thành ngọt 20L/h; 01 máy lọc 300L/h; đào mới 10 giếng hộc truyền thống; 2 máy bơm nước; trao tặng gần 3 ngàn chai, bình, thùng nước uống các loại và 396 phần quà; vận động 10 điểm cung cấp nước ngọt miễn phí, đã hỗ trợ trên 3500 khối nước ngọt; … tổng thành tiền trên 700 triệu đồng.

Năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Thạnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục thực hiện Chỉ Thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ Thị 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”; chương trình số 10-CTr/TU của Tỉnh ủy về phát động phong trào “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện việc mở rộng, nâng chất cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đẩy mạnh vận động “Quỹ vì người nghèo”, huy động mọi nguồn lực đóng góp ủng hộ và thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban TTND và Ban giám sát đầu tư cộng đồng theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã định, củng cố các “ Nhóm nồng cốt” tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư./.

Tin khác