Site banner

Hội nghị quán triệt nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Sáng ngày 20 tháng 01 năm 2020,  tại Trung tâm văn hóa thẻ thao và học tập cộng đồng xã Mỹ Thạnh, Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đoàn Phương Tùng – Bí thư Đảng ủy xã và 175/188 đảng viên trong toàn đảng bộ cùng tham dự đạt tỷ lệ 93%.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên quán triệt nội dung như: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Nghị quyết về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; Chỉ thị về công tác kiểm tra, giám sát;  Nghị quyết về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ; Nghị quyết phát triển Bến Tre về hướng Đông; Chương trình về quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước; nguồn cấp nước ngọt thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2020-2030; Đề án phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Nội dung về đổi mới công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Đề án phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Đề án phát triển du lịch Bến Tre đến năm 2030; Chỉ thị về bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án huy động nguồn lực xã hội phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết về xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị nhóm sản xuất nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến tre giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030; Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến tre giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý giai đoạn 2020-2025; Chương trình phát triển công nghiệp chủ lực, lực lượng doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030; Nghị quyết về phát triển đô thị tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đề án xây dựng phát triển hạ tầng giao thông và dịch vụ logistics phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến tre giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Qua Hội nghị quán triệt Nghị quyết nhằm giúp cho các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp quan trọng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra; từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Tỉnh uỷ, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội./.

Tin khác