Site banner

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 28 tháng 6 năm 2021, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Học tập cộng đồng xã Mỹ Thạnh, Hội đồng nhân dân xã tổ chức kỳ họp lần thứ nhất khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026. Ông  Nguyễn Văn Đức –  Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, bà Hồ Thị Tuyết Minh – Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy, ông Đoàn Phương Tùng – Bí thư Đảng ủy xã, các ban ngành đoàn thể xã, ấp cùng sự có mặt 26/26 đại biểu Hội đồng nhân dân xã tham dự.

Sau diễn văn khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân xã lần thứ nhất khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu được nghe Ủy ban bầu cử xã trình bày báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã và báo cáo kết quả xác nhận tư cách 26 đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp đã thảo luận bỏ phiếu kín bầu các chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; Trưởng ban và Phó trưởng ban các ban Kinh tế - xã hội, ban Pháp chế; bầu Chủ tịch ,các Phó chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân xã khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026;  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 và Thường trực Hội đồng nhân dân xã thông qua Tờ trình về ban hành Nghị quyết tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021. Kết quả Kỳ họp, ông Đoàn Phương Tùng – Bí thư Đảng ủy xã được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, bà Phan Thị Ngọc Rí tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã ,ông Ngô Tấn Quyền tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, ông Bùi Văn Chiến tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và ông Nguyễn Hồng Sơn được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026./.

Tin khác