Site banner

Hội Liên Hiệp Phụ nữ xã Mỹ Thạnh thành lập tổ tiểu thương Chợ Mỹ Lồng

Chiều ngày 07 tháng 10 năm 2021, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Mỹ Thạnh tổ chức Lễ ra mắt Tổ phụ nữ tiểu thương ấp Chợ. Tại buổi lễ, các thành viên được thông qua Nội qui hoạt động, Tổ thành lập ban đầu với 15 thành viên gồm 01 tổ trưởng, 01 tổ phó hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ, biểu quyết theo đa số, các hoạt động liên quan đến tổ do thành viên trong tổ vận động đóng góp để hoạt động, nội dung hoạt động do Ban quản lý tổ thống nhất điều hành.

Việc thành lập tổ nhằm tạo điều kiện cho chị em phụ nữ được trao đổi kiến thức, kinh nghiệm lẫn nhau, đặc biệt những nội dung về rèn luyện bốn phẩm chất đạo đức: Tự tin- tự trọng- trung hậu- đảm đang. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng hóa hình thức tập hợp, thu hút phụ nữ ở địa phương, tham gia vào công tác Hội./.

Tin khác